KARO inženýrské sítě s.r.o.

596-620-600

info@firmakaro.cz

  • výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci
  • provádění vodovodních a kanalizačních přípojek 
  • rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řádů
  • zemní práce prováděná ručně a rýpadly
  • řezání vozovek a betonových ploch
  • odstrańování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech
  • provádění zpevněných ploch a komunikací
  • zakládání staveb
  • výkopy pažených jam
  • drobné vodní stavby