KARO inženýrské sítě s.r.o.

596-620-600

info@firmakaro.cz

Společnost KARO inženýrské sítě s r.o. vznikla postupným vývojem.

U zrodu stál v roce 1992 pan Antonín Rouča který s panem Miroslavem Vichtorou v březnu 1995 uzavřeli sdružení fyzických osob. Z tohoto sdružení se v únoru 2004 zrodila společnost KARO inženýrské sítě s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je stavební činnost se zaměřením na vodohospodářské stavby a zemní práce. Společnost disponuje kvalifikovanými pracovníky, dílenskými a skladovacími prostory s potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci i těch nejnáročnějších staveb v oboru činnosti. 

 

Vzhledem k naší specializaci jsou našimi zákazníky především vodohospodářské společnosti a obce provozující vodovody a kanalizace, ale také fyzické osoby využívající především všestrannost naší firmy. Veškeré svěřené zakázky provádí společnost komplexně, od zahájení výstavby, přes montáže až po závěrečné terénní úpravy.

Společnost KARO inženýrské sítě s.r.o. garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu provedených prací, tak záruku za zhotovené dílo i potřebnou rychlost výstavby.

Toto vše je podloženo certifikátem systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátem systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016.

DOTACE

Společnost se řídí následující politikou integrovaného systému managementu

 1. Našim nejdůležitějším cílem je trvale spokojený zákazník. Tohoto cíle dosahujeme zabezpečováním kvality všech prováděných činností na všech stupních řízení společnosti. Zaručujeme tím kvalitu našich produktů, dodržování zásad ochrany životního prostředí a solidnost v obchodních vztazích.
 2. V regionu patříme a chceme nadále patřit k předním společnostem ve výstavbě, opravách a
  rekonstrukcích inženýrských sítí.
 3. Při výrobní činnosti dodržujeme veškerétechnické předpisy pro dané výrobky a služby, a také zákonné předpisy týkající se bezpečnosti práce a vlivů na životní prostředí.
 4. Naše pracovníky motivujeme k lepším a kvalitnějším pracovním výsledkům, ke zvyšování povědomí o potřebě ochrany životního prostředí tím, že je odborně vedeme, umožńujeme jim zvyšování kvalifikace, zlepšuje jejich pracovní podmínky a objektivně je hodnotíme.
 5. Hodnocením dodavatelů materiálů a prací zlepšujeme kvalitu dodávek při zachování zásad ochrany životního prostředí, zlepšujeme vzájemnou spolupráci s dodavateli a stabilizujeme odběratelsko-dodavatelský vztahy.
 6. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu na

  základů:

  • hodnocení a analyzování procesů,
  • vyšetření příčin neshodných produktů,
  • soustavného identifikování vlivů na životní prostředí,
  • stanovení nápravných a preventivních opatření,
  • zlepšování procesů.