KARO inženýrské sítě s.r.o.

596-620-600

info@firmakaro.cz

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Číslo a název výzvy: Úspory energie – VI. výzva

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti KARO inženýrské sítě s.r.o.

 

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy ve vlastnictví firmy KARO inženýrské sítě s.r.o.. Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

 

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření:

  • zateplení obvodového pláště,
  •  zateplení střechy,
  •  výměna otvorových výplní,
  • výměna osvětlovací soustavy,
  • vyregulování otopné soustavy.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost