KARO inženýrské sítě s.r.o.

596-620-600

info@firmakaro.cz

Rok

Název stavby

Technický popis

Objednatel

Celkový náklad

Termín realizace

2022

Vratimov, ul. Křivá, Ovocná - rekonstrukce stok "BB2" a "bb21", Vratimov, ul. Křivá - výměna vodovodu

Rekonstrukce kanalizačních stok z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 364,5 m. Výměna vodovodu v celkové délce 344,44 m.

Aqualia infraestructuras inženýrčin, s.r.o.
Slavíkovců 571/21
709 00 Ostrava

13 245 269 Kč

04-09/2022

2022

Komárov a suché Lazce - splašková kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace z potrubí PP UR2 SN 12, 16 DN 300 v celkové délce 1966m včetně 151 ks kanalizačních přípojek

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57 A
747 05 Opava

13 386 877 Kč

07/2021-10/2022

2021

Oprava vodovodu a kanalizace ul. Opavská u Zlatého lva

Jedná se o opravu vodovodu DN80 a DN 100 a opravu kanalizace DN300 a DN400.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 3114/28 729 71 Moravská Ostrava

4 946 452 Kč

08-11/2021

2021

Rekonstrukce TT na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova - oprava kanalizace

Výstavba kanalizace KAM DN400, vložkování kanalizace DN400 a DN500, odvodnění silničního tělesa.

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 602 00 Brno

7 869 836,50 Kč

03-05/2021

2020

Úprava staré Jaktarky - SO 101 Stoková síť, SO 102 Kanalizační přípojky

Gravitační kanalizace UR-II DN 250 v délce vč. 42 ks kanalizačních přípojek vč. RŠ. Celková délka kanalizace 1050 m.

SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová 60 720 00 Brno Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Matuš tel. 702 091 304

8 344 563 Kč

03 - 09/2020

2020

Odkanalizování splaškových vod v Bohumíně, ul. Rybničná

Jedná se o vybudování vodohospodářské stavby systému tlakové oddílné splaškové kanalizace DN 80 vč. jednotlivých tlakových přípojek DN 32.

Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín

3 195 984 Kč

08 - 10/2020

2019

Šenov, ul. Na Sedlácích - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řadu

Jedná se o výměnu vodovodního řadu PE D 90 v celkové délce 594 m.

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Kontakní osoba: Petra Gorbonovova tel. 727 981 388

2 426 837 Kč

09 - 12/2019

2019

Plošná kanalizace Michálkovice, ul. Rychvaldská a ul. Radvanická

Jedná se o vybudování kanalizačních stok - materiál kameniva DN 300 v délce cca 125 m. Součástí stavby bylo 5 ks kanalizačních přípojek v celkové délce cca 20 m.

Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava Kontaktní osoba: Lukáš Mikula tel. 702 100 577

3 778 859 Kč

08/2019

2018

Opava, ul. Krnovská - rekonstrukce a oprava kanalizace

Rekonstrukce jednotné kanalizace z trub kameninových DN 400, 300, 250 v celkové délce 399 m.

POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Holasická 1632/57 A 747 05 Opava Kontaktní osoba: Jan Fleischer tel. 553 522 810

5 371 954 Kč

05 - 10/2018

2018

Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu PE D 90 a 160 v celkové délce 504 m.

Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka U Splavu 76/14A 725 28 Ostrava - Lhotka Kontaktní osoba: Josef Šrámek tel. 599 428 202

5 688 669 Kč

04 - 07/2018

2017

Bohumín, ul. Okrajní a 1, Máje - rekonstrukce vodovodního řadu

Jedná se o rekonstrukci vodovod. řad: ul. Okrajní DN 80 z tvárné litiny v délce 180,85 m a ul. 1. Máje DN 80 z tvárné litiny v délce 202,17m.

Aqualia Infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

5 807 647 Kč

06 - 10/2017

2017

Obytná zóna Na Výsluní - Lipník nad Bečvou - provedení vodovodního řadu

Přivedení vodovodního řadu, vodovodních přípojek, splaškové kanalizace včetně přípojek, dešťové kanalizace včetně přípojek.

EKOBAU INVEST a.s. Podolská 156 747 41 Hradec nad Moravicí

5 430 559 Kč

10/2017

2016

Rekonstrukce kanal. Sadová 19 - 19A

Předmětem rekonstrukce byla stoka S1 v úseku STŠ - STŠ 1 z kameninového potrubí DN 300 včetně přepojení přípojek přilehlých objektů.

Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava

790 313 Kč

03 - 07/2016

2016

Dolní Benešov, ul. Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace

Rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. P. Bezruče vč. přepojení kanalizačních přípojek: KAM DN 400 - 67,81 m, KAM DN 300 - 146,63 m, RŠ DN 1000 - 4 ks včetně přepojení kanal. Přípojek DN 150 - 200 v celkové délce 18,5 m v počtu 22 ks

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

5 500 000 Kč

04 - 08/2016

2015

Vratimov, Pod Kovárnou - rekonstrukce kanalizace

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ul. Pod Kovárnou ve městě Vratimov, nově je realizováno: Stoka AE5 - DN 300 UR - 2 169,88 m, Stoka AE - DN 400 UR - 2 - 3,92 m (včetně 6 ks 1000 přepojení - výměna veřejných částí kanalizačních přípojek a dešťových vpustí).

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

2 695 631 Kč

04 - 07/2015

2015

Rekonstrukce kanal. v ul. Svazácké, Ostrava Zábřeh

Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace DN 300 v úseku šachet od RŠ ID 2116042 po RŠ ID 2116032.

Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8 729 30 Ostrava

1 478 048 Kč

10/2015